ITeon program: Python profesionalac

Zašto Python?

Python je jedan od najbrže rastućih programskih jezika. Iako spada u jezike visokog nivoa, jednostavan je za učenje i na tržištu se prepoznaje kao odličan jezik kako za početnike tako i za eksperte. Ključni je igrač i u polju Big data i AI.

Za sva pitanja možete nam se obratiti na mail iteon.bl@gmail.com ili na telefon 065/243-867.

Onda, da počnemo!

Modul: Osnove programiranja u Pythonu

Cijena kursa: 200 KM

Python 1

 • Uvod
 • Rad sa stringovima
 • Uslovni iskazi
 • Petlje

Cijena kursa: 200 KM

Python 2

 • Strukture podataka
 • Liste
 • Skupovi i rječnici
 • Funkcije

Cijena kursa: 200 KM

Python 3

 • Moduli
 • Rad sa datumima
 • CSV
 • Rad sa dokumentima

Modul: Napredno programiranje u Pythonu

Cijena kursa: 200 KM

Python OOP i

 • OOP
 • Klase i objekti
 • Metode
 • Nasljeđivanje

Cijena kursa: 200 KM

Python MP i

 • JSON
 • REST API
 • WEB Scraping
 • Socketi

Modul: Baze podataka

Cijena kursa: 220 KM

Baze podataka 1

 • DBMS
 • ER
 • MySQL
 • SQL-DDL

Cijena kursa: 220 KM

Baze podataka 2

 • SQL-DML
 • Privilegije
 • Agregatne funkcije
 • Python+MySQL