ITeon program: Java back-end developer

Ko je za svježu šolju kafe?

Java je najpopularniji programski jezik za Android programiranje, te pravi i siguran izbor za izradu web i desktop aplikacija. Naš Java program vam pruža jednistven prozor u svijet ovog jezika. Bez brige – kuvamo i odličnu kafu!

Za sva pitanja možete nam se obratiti na mail iteon.bl@gmail.com ili na telefon 065/243-867

Onda, da počnemo!

Modul: Java - osnovni kurs

Cijena kursa: 170 KM

Uvod u Java jezik

 • Podešavanje razvojnog okruženja
 • Varijable, primitivni tipovi
 • Operatori, uslovni iskazi, petlje i nizovi
 • Klasa String

Cijena kursa: 170 KM

OO programiranje

 • Klase, objekti, metode
 • Nasljeđivanje i polimorfizam
 • Modifikatori pristupa
 • Rad sa paketima

Cijena kursa: 170 KM

Napredni koncepti jezika

 • Collections API
 • Java Streams
 • Rad sa fajlovima
 • Java GUI

Modul: Baze podataka

Cijena kursa: 170 KM

Baze podataka 1

 • DBMS
 • ER
 • MySQL
 • SQL-DDL

Cijena kursa: 170 KM

Baze podataka 2

 • SQL-DML
 • Privilegije
 • Agregatne funkcije
 • Python+MySQL

Modul: Java Spring

Cijena kursa: 170 KM

Uvod
u Spring

 • Konfiguracija
 • Prvi Spring projekat
 • Dependency injection
 • Inversion of control

Cijena kursa: 170 KM

Spring MVC i Hibernate

 • Kontroleri
 • Razvoj jednostavne Web aplikacije
 • Povezivanje sa bazom podataka
 • CRUD operacije

Cijena kursa: 170 KM

Spring
REST

 • JSON
 • REST kontroleri
 • Razvoj REST servisa
 • Postman testiranje