ITeon program: Poslovna informatika

Office bez po muke? Kako administrirati mrežu?

O alatima za obradu i unos teksta i web servisima uvijek se može naučiti nešto više. Održavanje i upravljanje računarskim sistemima i mrežom neke organizacije ne mora da bude nesavladiva prepreka, već način da uljepšate i unaprijedite svoje poslovno okruženje.

Za sva pitanja možete nam se obratiti na mail iteon.bl@gmail.com ili na telefon 065/243-867

Onda, da počnemo!

Modul: Prvi kontakt

Cijena kursa: 99 KM

MS Windows

 • Hardver računara
 • Rad sa fajlovima i folderima
 • Sistemski softver
 • Aplikativni softver

Cijena kursa: 99 KM

MS Office

 • Obrada teksta
 • Rad sa dokumentima
 • MS Word
 • MS Excel

Cijena kursa: 99 KM

Internet

 • Browser
 • Web stranice
 • Pretraživanje
 • Društvene mreže

Modul: Poslovna informatika

Cijena kursa: 110 KM

MS Word

 • Unos i obrada teksta
 • Formatiranje teksta
 • Tabele
 • Rad sa slikama

Cijena kursa: 110 KM

MS Excel

 • Tipovi podataka
 • Formule
 • Štampanje dokumenata
 • Excel

Cijena kursa: 110 KM

Internet

 • Napredno pretraživanje
 • Mail
 • Dijeljenje dokumenata
 • Zoom, Slack, Trello

Modul: Sistemska i mrežna administracija

Cijena kursa: 170 KM

Osnove administracije

 • Instalacija
 • Administracija OS
 • LAN
 • Sigurnost

Cijena kursa: 170 KM

Mrežna administracija 1

 • OSI
 • IP adresiranje
 • VLAN
 • WLAN

Cijena kursa: 170 KM

Mrežna administracija 2

 • Rutiranje
 • ACL
 • DHCP
 • NAT