ITeon program: React front-end developer

Treba vam uredan i ugodan web prostor?

Ko se god pozabavi izradom sajta ili aplikacije, neizbježno se suočava sa izazovima korisničkog iskustva kao što su prilagodljiv i brz korisnički interfejs koji je pritom i lak za upotrebu, a sadržaj koji se prikazuje korisniku pregledan i relevantan. Bez brige, ovaj program edukacije vas uvodi u alate koji su vam potrebni za izgradnju vašeg web carstva: HTML, CSS i JavaScript, a radićemo sa Reactom, izuzetno popularnoj biblioteci za JavaScript.

Za sva pitanja možete nam se obratiti na mail iteon.bl@gmail.com ili na telefon 065/243-867

Onda, da počnemo!

Modul: HTML+CSS+JS

Cijena kursa: 170 KM

HTML

 • Uvod u HTML
 • Rad sa osnovnim HTML tagovima
 • Linkovi, liste, tabele
 • HTML forme

Cijena kursa: 170 KM

CSS

 • Uvod u CSS
 • Osnovni i napredni CSS selektori
 • Stilizovanje teksta
 • Flexbox Layout i responsive design

Cijena kursa: 170 KM

JavaScript

 • Uvod u JavaScript
 • Kontrola toka izvršavanja JS koda
 • JS funkcije i objekti, rukovanje DOM-om
 • Bonus dio: jQuery i Bootstrap

Modul: React

Cijena kursa: 170 KM

Uvod
u React

 • Okruženje React.js
 • Pojam "component based"
 • DOM vs Virtual DOM
 • JSX

Cijena kursa: 170 KM

Osnove
React-a

 • Operatori i događaji
 • Prenos podataka, "props" i "state"
 • Rad sa formama i "refs"
 • Životni ciklus komponenata

Cijena kursa: 170 KM

Napredni koncepti React-a

 • Liste, two-way binding
 • Konzumiranje REST servisa
 • React + node
 • npm